Lịch sử công ty

1994
 • Nhận giấy phép đầu tư.
1995
 • Bắt đầu sản xuất kinh doanh dược phẩm tại Biên Hòa, Đồng nai, Việt Nam.
1997
 • Mở văn phòng liên lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Mở Chi nhánh tại Hà Nội.
1998
 • Xây dựng nhà máy sản xuất cao dán Salonpas.
2001
 • Hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất cao dán Salonpas.
 • Triển khai sản xuất thuốc bôi Salonpas Gel.
2004
 • Triển khai sản xuất dầu bôi Salonpas Liniment.
 • Xây dựng nhà máy sản xuất cao dán Salonsip.
2005
 • Triển khai sản xuất cao dán Salonsip.
2007
 • Mở Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chính thức xuất khẩu cao dán Salonpas sang các nước Đông Nam Á.