Thành tích đạt được

  • Danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao":
    Với danh hiệu đứng đầu trong top “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1999 đến nay, Công ty Dược phẩm Hisamitsu VN đã tạo dựng được niềm tin và sự tin yêu qua từng sản phẩm của Công ty đến người tiêu dùng, góp phần cho sự phát triển sức khỏe cộng đồng Việt Nam
   

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2013

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2012

 

    Bằng khen của Bộ Y Tế

Tấm lòng vàng nhân đạo 2011

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2011

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2008

Thư chúc mừng của Bộ trưởng bộ y tế

Bằng khen đời sống văn hóa 2008

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2007

Thương hiệu nổi tiếng


Hàng Việt Nam chất lượng cao 2004

Bằng khen bộ phận thống kê 2004Bằng khen bộ phận thống kê 2003

 

Bằng khen đời sống văn hóa 2003Bằng khen bộ phận thống kê 2002

Bằng khen sở y tế về GPP

Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai

Tặng Salonsip cho người nghèo

Bằng khen cục thuế

Bằng khen bảo hiểm xã hội

Bằng khen tổ thống kê 1996